REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (533/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Irati 0y
O273O ESP00

Y-Tunnus: 11O6567-8
Kotipaikka: Espoo

Puh. O5 O55 32 555

REKISTERIN NIMI

Irati Oy asiakasrekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

tourerparts.com / Irati Oy asiakastietojen ylläpito asiakassuhteiden hoitoa varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi ja yhteystiedot; puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja mahdollinen faxnumero. Ostotapahtumat.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

tourerparts.com kauppajärjestelmän kautta kerättävät tiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SUOJAUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteri on siten suojattu, etteivät Irati Oy:n ulkopuoliset henkilöt pääsee sitä tarkastelemaan.

 

Voimassa alkaen / päivitetty 1.7.2OO4 / 15.3.2O12 / 31.1.2O19

tourerparts.com
Irati 0y
Espoo

Puh: O5 O55 32 555
Internet: http://www.tourerparts.com